Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

Majonella
Majonella
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaanecianow anecianow

October 30 2017

Majonella
Majonella
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Majonella
Reposted fromtulele tulele viaanecianow anecianow
Majonella
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow

October 28 2017

Majonella
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Majonella
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
Majonella
Słyszałem, że byłaś ostatnio w mojej głowie... Będąc tam, mówiłaś, że wyszłaś już z mego serca... 
— Majonella
Majonella
3206 e9d5
Majonella
5290 4a94
Majonella
Majonella
1615 da4a
Majonella
Majonella
Majonella
4575 87e5 500
Wschód słońca na Gęsiej Szyi
Majonella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl