Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

Majonella
Nie bój się zaryzykować. Bądź odważna i uwierz w siebie. W głowie masz jakiś cel, który wydaje się być Ci nieosiągalny lecz czy nie po to żyjesz, aby próbować czegoś nowego i dążyć do tego? 
— Majonella
Majonella
2029 d6c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
2265 afd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.
Majonella
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Majonella
Reposted fromweightless weightless vianokturnal nokturnal
Majonella
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan vianokturnal nokturnal
Majonella
9924 b7a3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
1370 95de
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
4046 7cf4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Majonella
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
Reposted fromawakened awakened viabezsenna bezsenna
Majonella
0441 8d21
Reposted fromcalifornia-love california-love viabezsenna bezsenna
Majonella
6642 25cd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabezsenna bezsenna
Majonella
Gdybym mogła dać Ci radę, powiedziałabym, abyś nigdy nie czekał. Życia nie da się odłożyć na później, ani nie da się przeżyć na zapas. Po prostu weź się do działania, zrób cokolwiek, co przybliży Cię do marzeń i nie wątp w siebie ani przez chwilę. Działaj, spełniaj się - po to tu jesteś!
Reposted fromiamstrong iamstrong viabezsenna bezsenna
Majonella
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezsenna bezsenna
Majonella
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabezsenna bezsenna
8065 37f0 500

voquecity:

The less you care, the happier you’ll be

Reposted fromtosiaa tosiaa viabezsenna bezsenna
Majonella
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl