Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

Majonella
1924 d08a 500
Reposted fromspace-grunge space-grunge viasoulbreaker soulbreaker
Majonella
I kiedyś spojrzysz na mnie zaskoczony moimi słowami, które powiem gdy będziemy siedzieć sam na sam, patrząc sobie wprost w oczy trzymając się za ręce... 
— M.M
Reposted bySkydelanCzekoladkaaa
Majonella
Patrz na tych dwóch,  uśmiechają się do siebie, nie widząc, że ten uśmiech zostanie odwzajemniany do końca życia wraz z ich miłością do siebie wzajemną... :) 
— m.m
Reposted bySkydelan Skydelan
Majonella
Zdanie innych jest nieważne, dopóki drugi człowiek jest nieważny...
— m.m
Reposted bySkydelanpozakontrola
Majonella
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaanakarenina anakarenina

February 26 2017

Majonella
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Majonella
4937 70ad
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Majonella
8591 b75a 500
Majonella
Majonella
Majonella
9245 ecb3
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Majonella
5057 9f1a
Majonella
5178 9be1
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Majonella
Majonella
8261 11cb
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
Majonella
Majonella
Majonella
Majonella
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife vianokturnal nokturnal
Majonella
0015 f618
Reposted fromdailylife dailylife viaanakarenina anakarenina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl