Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2017

Majonella
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow

October 28 2017

Majonella
0728 c795
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viascorpix scorpix
Majonella
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
Majonella
Słyszałem, że byłaś ostatnio w mojej głowie... Będąc tam, mówiłaś, że wyszłaś już z mego serca... 
— Majonella
Majonella
3206 e9d5
Majonella
5290 4a94
Majonella
Majonella
1615 da4a
Majonella
Majonella
Majonella
4575 87e5 500
Wschód słońca na Gęsiej Szyi
Majonella
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out vianokturnal nokturnal
2498 f9d9
Reposted fromdivi divi viaanecianow anecianow
Majonella
9516 777f 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanecianow anecianow
Majonella
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Sara MacDonald
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanecianow anecianow

October 15 2017

Majonella
Jak minął dzień? - nie pytam i tak widzimy się rzadko. To już chyba rok, odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk, raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
— happysad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl