Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

Majonella
Daj mi tą siłę kochany, którą dla Ciebie zmarnowałam.
Majonella
Nie proszę o zbyt wiele
Majonella
Gdybyś tylko usłyszał mój krzyk w głowie... Gdybyś tylko usłyszał moje myśli.. Gdybyś tylko mógł to wszystko naprawić.
Majonella
1760 8afa 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaanecianow anecianow
Majonella
2042 2fc8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 13 2018

Majonella
3113 a4d1
Reposted fromonlyman onlyman viaanecianow anecianow
Majonella

April 19 2018

Majonella
Reposted fromRocamadour Rocamadour viagingillo gingillo
Majonella
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viatulele tulele
Majonella
8137 6af1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
Majonella
Reposted fromkriokineza kriokineza viatulele tulele
Majonella
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viatulele tulele
Majonella
8434 3287
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanecianow anecianow

April 03 2018

Majonella
Od tej pory świat zaczął się kręcić wokół odliczania czasu od urlopu do urlopu, od radości z przyjazdu do kraju lub odwiedzin rodziny, do bólu rozstania. Nigdy ta radość nie mogła być też pełna, bo zawsze z tyłu głowy pozostawała myśl, że niedługo trzeba będzie wracać i znowu będzie ciężko. 
— Artykuł "Dwa kraje, dwa serca, dwie tęsknoty - tak wygląda prawda o emigracji" - deon.pl
Reposted fromaggape aggape viapozakontrola pozakontrola
Majonella
Mężczyzny nie można trzymać kurczowo przy sobie. Podobnie jak koty, oni mają swoje drogi. Wypuść go więc na wolność. Wróci. A jeśli nie, wzruszysz ramionami i pójdziesz przed siebie. Bo to on stracił, nie Ty.
— Jedno ze zdań, które usłyszy moja córka.
Reposted fromredheadlady redheadlady viapozakontrola pozakontrola

October 31 2017

Majonella
Majonella
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaanecianow anecianow

October 30 2017

Majonella
Majonella
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
Majonella
Reposted fromtulele tulele viaanecianow anecianow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl